แดนนรก

หลวงพ่อเกษม ท่านได้สร้างแดนนรก ตามพระไตรปิฎก ที่ระบุถึงเรื่อง การสร้างบุญกุศล ก็ได้รับบุญนั้น และการสร้างแต่บาป ก็ต้องได้รับบาปตามสนองนั้น หลวงพ่อเกษมจึงได้ให้ช่างปั้นรูปหุ่น เป็นรูปคนที่มีร่างกายสูงใหญ่ เสื้อผ้าไม่มีนุ่งห่ม มีทั้งเพศชาย เพศหญิง เรียกว่า เปรต นอกจากนั้น ยังมีรูปปั้น ทั้งเพศชาย เพศหญิง ตกอยู่ในกระทะทองแดง ถูกทรมาน ปีนต้นไม้มีหน่ม (เรียกว่าต้นงิ้ว) รูปปั้นร่างกายเป็นคน มีหน้าตาเป็นรูปสัตว์ต่างๆ มีการถูกเฆี่ยนตี และทรมานทารุณ

หลวงพ่อเกษม ท่านต้องการ ให้ผู้มาเที่ยวชมวัดม่วง ได้พิจารณา และนึกถึงหลักธรรม เพื่อให้เกิดสติ พระพุทธเจ้าได้สั่งสอน ถึงการมีกตัญญู รู้คุณคน ไม่เบียดเบียนทั้งคน และสัตว์ให้เกิดทุกข์ เกิดความละโมบ ลุ่มหลงอบายมุข กิเลสตัณหา การไม่จบสิ้นของมนุษย์ เมื่อถึงการอวสานของตัวเอง (ตาย) ถ้าหากได้สร้างบุญไว้ ตายไปก็ได้รับบุญที่สร้างไว้ และสร้างแต่บาป ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ข่มเหงรังแก ใส่ร้ายป้ายสี มัวเมาอบายมุขต่างๆ ฉุดคร่าหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาตน ฯลฯ ทุกสิ่งนั้นนั่นคือ นรก