วิหารแก้ววัดม่วง

หลวงพ่อเกษม อาจารสุโภ กับคุณป้าละม่อม รัตนพราหมณ์ เป็นผู้มีจิตศรัทธาอย่างแรงกล้า ขอจองเป็นเจ้าภาพ สร้างวิหารแก้ว และคณะของคุณอานนท์ สุวรรณปาล พร้อมด้วยคณะลูกศิษย์ของหลวงพ่อเกษม

วิหารแก้วก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ติดกระจกแก้วภายในและภายนอกทั้งหลัง ได้ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2540 ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 50 เมตร สิ้นงบประมาณในการก่อสร้าง ประมาณ 25,497,789.00 บาท ภายในวิหารแก้ว หลวงพ่อเกษมได้เทหล่อทองเหลือง สร้างรูปเหมือน พระเกจิอาจารย์ดังๆ ทั่วประเทศ จำนวน 50 องค์ ประดิษฐานรอบในวิหารแก้ว